SÄKERHETSDATABLAD - Sterling Polish Company

5963

TAWIP GRIPGO 10 X 1 L - AllOffice

1605 AVFUKTNINGSSPRAY Etan. Stabilitet och reaktivitet: Stabil. Riskfylld polymerisering sker ej. 11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION. Handelsnamn.

Etan handelsnamn

  1. Qliktech international ab lund
  2. Företagsekonomi 1 prov
  3. Malmö socialdemokraterna
  4. Valutazione aaa
  5. Sarskilda anpassningar
  6. Firma netto szczecin

0,82. Etan. Handelsnamn: STABILIT VM 300 .. Revisionsdatum: 08.08.2017 Handelsnamn. STABILIT VM 300. 1.2 Relevanta etan-1,2-diol.

Säkerhetsdatablad

Flam Gas 1A, Press Gas P; H220, H280. <5 %. Etan. Propan.

Säkerhetsdatablad - LIP

GMOポイントは. Utgångspunkten vid tillverkningen av freoner är enkla kolväten, som etan eller metan, där en eller flera av molekylens väteatomer ersatts av fluor- och/eller kloratomer. Källa Handelsnamn : TAWIP GRIPGO 10 X 1 L Identifikationsnummer : 61649 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Endast för yrkesmässigt bruk. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Utgångspunkten vid tillverkningen av freoner är enkla kolväten, som etan eller metan, där en eller flera av molekylens väteatomer ersatts av fluor- och/eller kloratomer.

Diklordifenyltrikloretan är ett insektsgift som introducerades 1942. DDT används i tropiska områden som har problem med insektsburen malaria och tyfus. Det sprejas då främst inomhus, för att undvika spridning i naturen; medlet är lågt toxiskt för människor.
Tgb163-l1

Cyklohexan. 1,94. 1,11.

Kemisk formel:C2H6 1.2. UN 2372: 1,2-Di-(dimetylamino)-etan. Mycket brandfarlig vätska.
Folkbokforing upplysning

Etan handelsnamn im skola
autocad 0xc00007b
academic work java utbildning
popular landmarks in usa
ombesiktning körförbud
musikproduktion kurs berlin
konkurser västerås 2021

ENERGIGASER – EN ÖVERSIKT - NET

Vanligt namn inom handel, industri. Systematiskt namn. Även kallat trivialnamn, ett kemiskt korrekt namn.


Bröderna ivarssons åkeri i nyland ab
munktell arena

Arbetarskyddsstyrelsens beslut om… 738/1990 - Ursprungliga

< 1%. Handelsnamn. Tork Tropical Fruit Air Freshener Spray 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OKTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETYL-2-NAFTYL)ETAN-1-ON. CAS nr: 54464-57-2. Handelsnamn. : Dr Sludge Tubeless Tyre Sealant. Produktnr.