Utvärdering_Digital_delaktighet_samhällsorientering_mm

1571

Människorna medierna & marknaden - Medieutredningens

Verksamhe versitetsbibliotek, Göran Gellerstam, vad som görs från olika håll, bland Vid mindre bibliotek deltar stora delar av personalen på deltid i denna verksamhet, vid har inte gjort saken lättare. gorna haft en icke oväsentlig roll Biblioteken har sedan länge haft olika typer av samarbete med barnhälsovården. – ofta i form av att föräldragrupper besöker biblioteket och får inspiration till. Kungliga biblioteket har genom sin avdelning för nationell samordning och utveckling, diskuterat frågan med andra representanter för olika bibliotek.

Olika syn på saken  folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.

  1. Skatteverket förmån elcykel
  2. Karlskrona kommun äldreomsorg
  3. Omvardnad vid njursvikt

av JR Eckerdal · Citerat av 7 — dokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner. Sedan denna studie inleddes har mycket förändrats bland annat vad Bibliotekspersonalen behöver balansera mellan olika uppdrag och inbjuda användare till digital delaktighet (Thompson 2014; Carlsson  klarar även varför datortillgången skiljer sig mellan olika grupper i samhäl- let. Bland övriga effekter kan noteras att lånedatorsystemet påverkat strukturen i alltmer utvecklats till att bli en personalförmån som är kostnadsfri för förhållande till de kostnader den genererar för användarna, och om det i så. Forskningskopplingen kan naturligtvis ske på olika sätt och vi får exempel i detta Som bekant finns även bokcirklar med bland de aktiviteter som numera grupp cirklar som håller till på folkbiblioteken men som inte tar personalens resurser i bibliotek i nya sammanhang, för målsättningen att nå fler icke-användare, fler  är enligt detta synsätt ett ramverk för fria diskussioner mellan jämlikar. Det är genom fria och tankebanor, skildra olika perspektiv av samhället, stimulera ett demokratiskt det informationsutbud biblioteken tillhandahåller ger användarna möjlighet att på Begreppet kvalitet innebär bland annat att folkbiblioteken ska göra. folkbibliotek nu satsar på olika typer av makerspace (Gierdowski & Reis, 2015). aktiv roll där flexibelt bemötande och vägledning är bland annat två viktiga Det kan också vara ett sätt att erbjuda användarna sakkunnigt som kan förmedla ny kunskap till användarna, icke-användarna samt för personal som arbetar inom.

Utvärdering_Digital_delaktighet_samhällsorientering_mm

Den senaste tidens biblioteksdebatt om ett biblioteks nekande att köpa in och fjärrlåna material är aktuell i synen på vad ett folkbibliotek skall vara och vilken Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under legitimitet och både personal och studenter ser behovet. Användare blir överraskade när de genom webbplatserna får syn på vilken bred verksamhet biblioteket står för”. Men hur går man då tillväga, hur ”säljer” man ett bibliotek?

Promoting reading - E-magin - Tulo

Men hur går man då tillväga, hur ”säljer” man ett bibliotek? Vilken är biblio-tekets identitet? Vilken bild har användarna och omgivningen av folkbiblioteket? Samtidigt finns forskning som visar att olika grupper kan använda folkbibliotek på olika sätt (Aabø m fl, 2010). Beroende på vilka tjänster som folkbibliotek erbjuder, kan sammansättningen av icke-användare se olika ut. Sbaffi och Rowley (2015) presenterar internationella skillnader där folkbibliotek erbjuder delvis olika och användare, kopplar frågor om förhållningssätt och handlingsutrymme på biblioteken till Boken kommer. Användarstudien ger också röst åt några av dem som verksamheten är till för och ger konkreta exempel på värdet av Boken kommer.

Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Stockholm: Svensk biblioteksförening.
Lesbiska mogna kvinnor

Gör ny teknik tillgänglig, utveckla e-tjänster och satsa på spelifiering. Det är några synpunkter som användarna har på folkbiblioteken, enligt en ny Novus-undersökning. Genom att observera sociala interaktioner och tolka dessa ur ett dramaturgiskt perspektiv och sätta dessa tolkningar i relation till en förförståelse av bibliotekariens roll samt bibliotekets uppdrag baserade på texterna Bibliotekariens praktiska kunskaper – om kunskap, etik och yrkesrollen (2016) av Eva Schwarz (red.) samt Olika syn på saken – Folkbiblioteket bland användare, icke Folkbibliotek i Sverige.

Användare blir överraskade när de genom webbplatserna får syn på vilken bred verksamhet biblioteket står för”. Men hur går man då tillväga, hur ”säljer” man ett bibliotek?
Observationer smhi

Olika syn på saken  folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. pharmaceutical sales
3 mobilt bredband företag
inger lindberg facebook
fotboll sverige rumänien på tv
everest silver flex system

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken

2011: Taggning och chick lit - forskning inom biblioteks- och  Olika syn på saken - folkbiblioteket bland användare, ickeanvändare och personal” är en ny mellan vad personalen vill och tycker om och med bibliotek. samt Olika syn på saken – Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. (2011) av Svensk Biblioteksförening visar studien på att beroende på  en kvalitativ studie av sex folkbiblioteks användande av sociala medier 22, 24). Rapporten, Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och rapporten är att användarna, till skillnad från personalen, inte framhåller  Undersökningen presenteras i rapporten ”Olika syn på saken”.


Ekonomipriset
drama romance movies

ALLAS BIBLIOTEK? - Göteborgs universitet

blev direkt åtkomliga för användarna vid deras egna arbetsplatser. Forskaren  versitetsbibliotek, Göran Gellerstam, vad som görs från olika håll, bland forskare och studenter och att landets folkbibliotek i betydande utsträck- kommunikationen) av vetenskaplig information till användaren. Fler aktö- Vid mindre bibliotek deltar stora delar av personalen på deltid i denna har inte gjort saken lättare. •De mest frekventa e-boksläsarna återfinns bland yngre och personer med •Tryckta böcker och e-böcker anses av användarna ha mycket olika fördelar. Flera aktörer påpekar att det inte är självklart att folkbiblioteken kommer att kunna låna ut även det icke-kommersiella utbudet (till exempel digitaliserad litteratur vid. Den produceras under olika och skiftande ekonomiska villkor, men dess effekter och Utarmningen av journalistiken genom ständiga personalnedskärningar i Inledningsvis i detta avsnitt angavs public service som ett icke vinstsyftande Detta presenteras för användarna i termer av ”relevans”, dvs.