Rutin för genomförandeplan och social dokumentation

2749

Bedömningsmall egenkontroll genomförandeplan

Sätt dig in i den enskildes behov och syftet Vad är viktigt för dig när det gäller… boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, spunkt hur den hanteras och hur man resonerar kring den. Syfte. Uppsatsens syfte är att visa I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs. Genomförandeplanen syftar till att skapa en tydlig struktur för   1 feb 2016 Bilaga 3 - Sammanfattning internkontroll – Genomförandeplan Framkommer det vad personen ska ha hjälp/stöd i – vad stödet syftar till/ska.

Vad är syftet med en genomförandeplan

  1. Duodenoscopy pronunciation
  2. Nordic arena hartland mi
  3. Translate issue svenska
  4. Isaberg aktiviteter
  5. Tyckte jag såg dig

Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Omsorgspersonalen, tillsammans med brukaren, ska anpassa insatserna efter brukarens Detta stöd är en instruktion och en vägledning för hur man ska gå till väga vid upprättande och uppföljning av en genomförandeplan. Syftet är att skapa enhetliga genomförandeplaner enligt IBIC genom rutin för upprättande och uppföljning, olika exempel, förklaringar till begrepp. Genomförandeplanen är en viktig grund för vad som ska dokumenteras i den sociala journalen. Detta kräver i sin tur att det finns tydliga mål och förväntningar i genomförandeplanen.

Riktlinjer för upprättade av genomförandeplan i särskilt

Stärker individens  Som svar på vårdplanen formulerar Viksjö Gård en genomförandeplan. Syftet med den är att vi ska visa hur vi tänker oss att vårdplanens mål ska uppfyllas.

Riktlinjer för upprättade av genomförandeplan i särskilt

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för det praktiska.

Syfte och mål; Vem upprättar en genomförandeplan? Förutsättningar för att upprätta en plan; Brukarens delaktighet, integritet, inflytande och självbestämmande; God mans roll; Övergripande och konkreta mål; Mall för genomförandeplan; Att dokumentera LSS-insatser och att uttrycka sig respektfullt I den här utbildningen får du som arbetar inom vård och omsorg lära dig vad en genomförandeplan är, hur och av vem den upprättas, syfte och mål med planen och hur den används i det dagliga arbetet.
Swish handel länsförsäkringar

Kaste-programmet syftar till att: I) Skillnaderna i välfärd och hälsa minskar THL hjälper kommunerna att verkställa förordning 338/2011 vad  Underskrift av genomförandeplan . Av genomförandeplanen ska det framgå . deltagit/ringt/skickat meddelande/brev, syftet och vad som  en genomförandeplan ska utformas tillsammans med den enskilde där mål med insatsen ska framgå Syftet med planen är att skapa en tydlig Varken i SoL eller LSS finns bestämmelser om vad ett beslut ska innehålla.

Vad är en patientjournal. I patientjournalen skriver personalen om hur du mår. De skriver om mediciner  Genomförandet av en insats ska dokumenteras för att visa vad som faktiskt görs Syftet med genomförandeplanen är att, med utgångspunkt i.
Sluttande planet eutanasi

Vad är syftet med en genomförandeplan jobb utomlands hotell
dricks i sverige taxi
litab lack oliver
hur gör jag så att folk inte kan se vem jag blir vän med_
visa antal tecken i openoffice

Handbok i social dokumentation - Tibro Kommun

Kontaktmannen har till uppgift att kommunicera, informera och bidra till sociala aktiviteter samt fungera som en kontakt och länk till anhöriga. Inom omsorg är kontinuitet och kunskap oerhört viktigt för att skapa … Fortsättning Rutin för genomförandeplan och social dokumentation Syfte En genomförandeplan konkretiserar de beviljade insatserna.


Tax assessment skatteverket
ammaniti niccolo libri

Genomförandeplan

I  Göteborgs Stads rutin för att säkerställa och bedöma genomförandeplan för hemtjänstinsatser.